Urząd Miasta i Gminy Kańczuga zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety. Warto udzielać szczerych odpowiedzi, aby ankieta była wiarygodna i stanowiła istotną pomoc w opracowaniu kolejnej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga.

ANKIETA

W ankiecie znajduje się 16 pytań:

1. Co Pani/Pana zdaniem wyróżnia Miasto i Gminę Kańczuga?

2. Które miejsca w Mieście i Gminie Kańczuga są Pani/Pana zdaniem najbardziej charakterystyczne?

3. Które części, fragmenty Miasta i Gminy Kańczugi najbardziej się Pani/Panu podobają?

4. Które części, fragmenty Miasta i Gminy Kańczuga najbardziej się Pani/Panu nie podobają?

5. Czy według Pani/Pana Miasto i Gmina Kańczuga jest:

6. Jak Pani/Pan ocenia poszczególne aspekty życia w Mieście i Gminie Kańczuga. (Skala ocen od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze)

7. Jak Pan/Pani określi stan elementów środowiska naturalnego Miasta i Gminy Kańczuga? (Skala ocen od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze)

8. Jak Pani/Pan ocenia poszczególne aspekty życia społecznego w Mieście i Gminie Kańczuga? (Skala ocen od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze)

9. Jak Pan/Pani określi swój stopień zadowolenia:

10. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Miasto i Gminę Kańczuga w roku 2022?

11. Które problemy wg Pani/Pana są najpilniejsze i najważniejsze do rozwiązania w Mieście i Gminie Kańczuga w najbliższym czasie ? (MAX 5 ODPOWIEDZI)

12. Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia w Mieście i Gminie Kańczuga (czego brak/niedostatek/niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne najbardziej):

13. Prosimy o wskazanie mocnych stron Miasta i Gminy Kańczuga:

14. Prosimy o wskazanie słabych stron Miasta i Gminy Kańczuga:

15. Prosimy o wskazanie największych zagrożeń dla rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga:

16. Prosimy o wskazanie najważniejszych szans rozwojowych dla obszaru Miasta i Gminy: